Plataforma en defensa de la plana

Thursday, November 09, 2006

La plataforma en defensa de la plana és suma a la convocatoria de la bicicletada de via verda.

5a. Bicicletada en defensa de la Via Verda

El proper dissabte 11 de novembre l’Associació Cerdanyola Via Verda, amb el recolzament de les entitats aplegades a la Plataforma Cerdanyola defensa la Plana del Castell, organitza la cinquena bicicletada en defensa de la Via Verda i contra el Centre Direccional.

La concentració de les persones participants es farà a les 10h 30’ a la plaça de l’Estatut, en el costat del carrer de Sant Iscle, i la sortida serà a les 11h, per marxar fins el monestir de Sant Cugat i tornar després a Cerdanyola. Durant la jornada està previst la lectura d’un manifest i la realització d’accions informatives i reivindicatives. La tornada a Cerdanyola serà al voltant de les 13h 30’.

Enguany la participació a la bicicletada és més necessària que mai: ja han començat les obres del Sincrotró i estan a caure les de desdoblament de la carretera de Sant Cugat a Cerdanyola, que serà un punt d’inflexió en la degradació de la Plana del Castell, amb un impacte brutal sobre el territori i la mobilitat del conjunt de la ciutat. Nogensmenys, cal seguir oposant-se a aquesta bestiesa, denunciant el seu caire especulatiu i rebutjant la destrucció d’un dels paratges naturals més importants de Cerdanyola, connector biològic entre Collserola i les serralades prelitorals.

La Fiscalia de Medi Ambient ja ha obert, a sol·licitud de Via Verda, diligències de recerca penal sobre els abocadors de la Plana del Castell, reclamant responsabilitats per la mala gestió del abocaments a la zona i la seva regeneració completa i efectiva. És una acció més per defensar la zona i intentar aturar el projecte d’especulació.

Davant la proliferació d’escàndols d’especulació urbanística arreu l’Estat Espanyol cada cop és més gran la consciència ciutadana sobre la importància de preservar el medi ambient. La bicicletada del dia 11 de novembre és una oportunitat per contribuir a la defensa de la Via Verda i per lluitar contra l’especulació a la nostra ciutat. No hi falteu !!

CERDANYOLA CREIX ... I DESTRUEIX (3)

EL COL· LAPSE CIRCULATORI


DADES DEL PROJECTE:

13.000 NOUS HABITANTS

20.000 DESPLAÇAMENTS EN VEHÍCLE

PROBLEMES DE CONGESTIÓ A LA COMUNICACIÓ AMB B-30 I A-7

PROBLEMES DE CONGESTIÓ A LA C-58

AUGMENT DELS VEHÍCLES INDUSTRIALS

NECESSITAT DE UTILITZAR RESERVES VIÀRIES PER A RESOLDRE EL TRÀNSIT: TÚNEL D'HORTA, ...

AUGMENT IMPORTANT DE LA CONTAMINACIÓ DE LA ZONA I DE LA CIUTAT


Necessitem una ciutat pensada per als seus habitants que es desplacen principalment a peu i donar espai segur al desplaçament en bicicleta.

Necessitem un millor transport públic amb una inversió que ho faci possible.

CERDANYOLA CREIX ... I DESTRUEIX (2)

Els abocadors de la zona

Entre els anys 1982 i 1995 van ser explotats, en la zona compresa entre el cementiri municipal i el barri de Serragalliners aproximadament, tres abocadors coneguts com 1, 2 i 3, aquest darrer conegut també com “abocador de can Planas”. Eren abocadors gestionats des de l’àmbit públic però, de fet, van ser incontrolats perquè la laxitud dels seus gestors va facilitar l’abocament de tot tipus de residus; d’alguns d’ells hi ha constància i són industrials i especials Segons un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient defineix així els tres abocadors:


● “L’abocador i part de la seva zona d’influència constitueixen un lloc en el qual cal tenir especial cura en el pla urbanístic de la zona, i actualment no és aconsellable la construcció d’habitatges.”

● “ A tota la zona, en cas que s’edifiqui, s’haurà de tenir en compte no només la presencia d’aquesta aigua, sinó també la seva composició química (per exemple per l’efecte d’altes concentracions de clorurs i sulfats sobre estructures metàl·liques i ciment)”. “La infiltració d’aquestes aigües en els subterranis dels edificis donaria riscos inacceptables per a la salut humana. “


SAPS QUÈ:

A INSTÀNCIA DE L'ASSOCIACIÓ VIA VERDA LA FISCALIA DE MEDI AMBIENT HA OBERT INVESTIGACIÓ PENAL PER DELICTE CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT.

L'AJUNTAMENT ESTÀ ESTUDIANT COM SOLUCIONAR UN DELS ABOCADORS, PERÒ NO DEL QUE ES TROBA A TOCAR DEL TORRENT DE CAN PLANAS.

EN EL NOU ABOCADOR DE SUGRANYES S'HI ABOCARAN MÉS DE 100.000 TONES DE MATÈRIA ORGÀNICA.


Sunday, October 22, 2006

CERDANYOLA CREIX ... I DESTRUEIX (1)

ELS IMPACTES AMBIENTALS

En l’avaluació ambiental del projecte s’han definit 48 impactes alguns d’ells catalogats com a severs:


o Pèrdua de sòl agrícola i altres impactes per la transformació d’usos del sòl

o Destrucció física dels habitats ocupats o explotats per la fauna

o Pèrdua de biomassa vegetal

o Pèrdua de capacitat regenerativa de la vegetació

o Degradació de les comunitats del voltant per desbordament de les accions constructives

o Reducció de la connectivitat

o Aportació al canvi climàtic a nivell global

o Immisió de contaminants (concentració en excés de contaminants)

o Contaminació de les aigües i lleres per la pròpia urbanització

o Consum molt elevat de recursos hídrics

o Efecte barrera

o Impactes directes per l’alteració del paisatge actual

o La impermeabilització del terreny amb augment de l’escorrentia superficial i l’augment

conseqüent de les rieres amb el risc d’increment en les avingudes